CO2-uitstoot van staal

De bouw- en infrasector staat voor een enorme uitdaging: het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot. Waar traditioneel staal verantwoordelijk is voor 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot, heeft het duurzame staal van EECULAIR een bijzonder lage uitstoot. Hierdoor kun jij voldoen aan de duurzaamheidseisen van opdrachtgevers en behaal je vergunningen en subsidies.

EPD & CO2-uitstoot

Het meten van CO2 binnen de EPD (Environmental Product Declaration) is een maatstaf voor de milieuprestaties van het staal gedurende de hele levenscyclus. De CO2-Index van EECULAIR toont aan hoeveel CO2 ons staal uitstoot. Wij rapporteren deze CO2-uitstoot nauwkeurig, zodat jij een inzicht krijgt in de milieubelasting van jouw project.

CO2-index van EECULAIR

In de CO2-Index zie je dat ons circulaire staal aanzienlijk minder CO2 uitstoot dan normaal staal. Ons duurzame staal heeft een score van A+++ met een bijzonder lage uitstoot van slechts 0,13 kg CO2 eq. Met dit staal behaal jij je vergunningen en subsidies, waardoor jouw bouw- of infraproject doorgang krijgt.